0.00 EUR
Reģistrēties

Atteikuma tiesības

Saņemot preci,  lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

Ja Jūs neesat apmierināti ar produktu, varat to atgriezt 14 dienu laikā, atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumos Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu” (28.05.2002.) noteiktam.

  1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no preces, neminot iemeslu.

  2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jādara mums zināms Jūsu lēmums par lēmumu atteikties, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastu - SIA “NOOK”, pasta adrese Noliktavu iela 10, Rēzekne, LV-4604, e-pasta adrese: guna@nook.lv

  3. Ja jūs atteiksieties no preces, mēs jums atmaksāsim no jums saņemto maksājumu, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad esam saņēmuši informāciju par Jūsu lēmumu atteikties no preces. Naudas atmaksu varam aizturēt līdz brīdim, kad preces saņemta atpakaļ un veikta preces tehniskā un vizuālā stāvokļa novērtēšana.

  4. Preces jāatgriež atpakaļ vai jānodod mums - Noliktavu ielā 10, Rēzeknē, LV-4604 ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs informējāt mūs par savu lēmumu atteikties no preces.

  5. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

  6. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā, iegādes dokumentu oriģinālu, iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).

 

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā", SIA “NOOK” patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir nolietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņēmot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

 

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā vai jānosūta prece Pārdevēja adresē, kopā ar  pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma iesniegumu / veidlapu(lejuplādēt).

 
Drošības kods